Verhuur bij Jonkman Drachten vanopblaasbare attracties, feestpoppen, partyproducten

Hulp nodig bij het zoeken? Bekijk het gehele assortiment opblaasfiguren

 Privacyverklaring 

Datum verklaring: 1 juni 2022

Jonkman Verhuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring binnen

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:

Jonkman Verhuur Drachten

Marconilaan 3 – 9207 JC Drachten – 06-21705426 – jonkmanverhuur@live.nl

Aanleiding

Jonkman Verhuur hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jonkman Verhuur verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers 
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

 • Voor- en achternaam

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Adresgegevens

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Telefoonnummer

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • E-mailadres

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Bankrekeningnummer

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Jonkman Verhuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Jonkman Verhuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:

Grondslag gegevensverwerking

 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten 

Uitvoeren overeenkomst

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Uitvoeren overeenkomst

 • Het afhandelen van jouw betaling 

Uitvoeren overeenkomst

 • Verzenden van onze nieuwsbrief 

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.

 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst 

Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Jonkman Verhuur in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZPers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Jonkman Verhuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is. 

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Jonkman Verhuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Jonkman Verhuur maakt gebruik van sociale media kanalen ter promotie van hun verhuur artikelen. Het doel is alleen de betreffende artikelen in beeld te nemen en daarmee geen personen online te plaatsen. Alleen met toestemming van de betrokken personen kan het mogelijk zijn dat er beeldmateriaal geplaats wordt. Indien gewenst kunnen deze beelden op verzoek verwijderd worden.

Privacy medewerkers 

Jonkman Verhuur heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Jonkman Verhuur neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon of emailadres. 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware op onze device
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL).

Jouw rechten

Rechten

Omschrijving

Recht op inzage 

Neemt u contact met ons op via e-mail met daarin de gewenste actie zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Recht op rectificatie 

Neemt u contact met ons op via e-mail met daarin de gewenste actie zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Neemt u contact met ons op via e-mail met daarin de gewenste actie zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Recht op wissen van gegevens 

Neemt u contact met ons op via e-mail met daarin de gewenste actie zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Neemt u contact met ons op via e-mail met daarin de gewenste actie zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jonkman Verhuur . Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Jonkman Verhuur behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jonkman Verhuur dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van   te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Jonkman Verhuur Drachten

Marconilaan 3 – 9207 JC Drachten

06-21705426 – jonkmanverhuur@live.nl